Strenge instructieregels provincie, wat te doen?

Herken je dit? Je leest de presentatie-sheets van de provincie door en je denkt: ‘Wow, er kan helemaal niets meer’, of ‘onwerkbaar voor de gemeente’.

De provincie Gelderland maakt het wel erg bont met instructieregels over natuur en landschap. Als je de instructieregels in hoofdstuk 5 leest sla je steil achterover. Moet nu elk project landschappelijk worden ingepast? Dat kan toch niet waar zijn?

In de Omgevingswet staat dat een provinciale instructieregel een bindende regel is voor bestuursorganen voor de inhoud van besluiten. Ze kunnen gaan over de onderbouwing, maar ook over de inhoud van het nieuwe omgevingsplan. Strenge instructieregels worden vaak afgewisseld met vage of boterzachte instructieregels. Hoe ga je hier als gemeente mee om?

Onze ervaring tot dusverre is: ‘de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend‘. Bij de meeste provincies hebben ze vaak de oude regels uit de omgevingsverordeningen omgezet in instructieregels voor het nieuwe omgevingsplan. Ze weten vaak zelf ook niet wat de impact is voor de gemeente. Is dat erg? Nee. Iedereen moet leren werken met het nieuwe omgevingsplan, ook de provincie. Volg dus niet klakkeloos de instructieregels, maar organiseer een praktijksessie met de provincie.

Zelf hebben we vorig jaar met de gemeente Steenwijkerland een praktische sessie georganiseerd met de provincie Overijssel aan tafel. Het was heel leerzaam voor ons allemaal. In deze sessie – bij ons STAP 3 – hebben we samen de instructieregels doorgenomen en platgeslagen. We hebben direct aan hen gevraagd hoe we de vooral de strenge instructieregels voor het nieuwe omgevingsplan moesten omzetten of vertalen. We hebben dit gedaan aan de hand van een klein gebied in de gemeente. Het werd zo heel concreet.

Na afloop waren we erg opgelucht: veel artikelen uit de instructieregels hoef je helemaal niet in het nieuwe omgevingsplan op te nemen of te vertalen.

Leermoment? Niet mopperen op de provincie, maar organiseer een praktische sessie met ze. Het is voor beide kanten leerzaam.

Wil je zelf ook zo’n sessie meemaken? Doe dan mee met de training ‘Zelfstandig werken aan het nieuwe omgevingsplan‘. Onder begeleiding van een ervaren omgevingsjurist of planoloog met ruime gemeentelijke werkervaring, leer je in 10 oefensessies zelf het omgevingsplan te wijzigen en om te gaan met alle instructieregels. Download alvast de brochure voor een inkijkje.

Meer weten? Bel of mail. We vertellen je graag meer.

(strenge instructieregels provincie)