We hebben elk zo’n 20 jaar advies- en werkervaring in de RO-praktijk (WRO, Wro en nu Omgevingswet) en hebben tal van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus, ondernemers en projectontwikkelaars geadviseerd. Zowel bestuurlijk, strategisch als inhoudelijk op het gebied van bestemmingsplannen, milieuzonering, handhaving en andere ruimtelijke besluiten. We hebben ook veel bestemmingsplannen zelf gemaakt (in software).

Door deze schat aan praktische ervaring weten we heel goed wat wel en niet werkt in de gemeentelijke praktijk en dat is een groot voordeel bij het maken van een start-omgevingsplan.