Team

Team

Wij, drs. Brigit de Jonge en mr. Marian Harberink, hebben onze krachten gebundeld en werken per 1 januari 2021 samen om gemeenten te ondersteunen met de praktische invoering van het omgevingsplan. Wij zijn vooral praktische denkers en doeners!

We hebben zo’n 20 jaar advies- en werkervaring in de RO-praktijk (WRO, Wro en nu Omgevingswet) en hebben tal van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus, ondernemers en projectontwikkelaars geadviseerd. Zowel bestuurlijk, strategisch als inhoudelijk op het gebied van bestemmingsplannen, milieuzonering, handhaving en andere ruimtelijke besluiten. We hebben ook veel bestemmingsplannen zelf opgesteld (in software).

Door deze schat aan praktische ervaring weten we heel goed wat wel en niet werkt in de RO-praktijk en dat is een groot voordeel bij het maken van een omgevingsplan.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek!