Home

De Omgevingswet komt eraan! Bent u het overzicht inmiddels kwijt of overvoerd door de lawine aan informatie?

  • Uw RO-medewerkers hebben amper tijd, het reguliere werk loopt immers gewoon door.
  • De handreikingen geven weinig praktische handvatten.
  • U loopt achter op de planning en vindt het lastig te kiezen waar te beginnen.

Wij ontlasten gemeenten bij de praktische invoering van het omgevingsplan! Dit doen we met een eigen methode en aanpak die uw medewerkers ontzorgt. Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie. 

De Omgevingswet is als een containerschip dat onderweg is… Soms een beetje uit koers, lastig bij te sturen, maar het schip komt op de plek van bestemming!

Aerial view of freight ship with cargo containers

Is uw organisatie er klaar voor? 

Het omgevingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan. Per 1 juli 2022 ontvangt de gemeente van het Rijk een deel van de bruidsschat. In juridische zin lijkt het allemaal keurig geregeld. Maar of het ook praktisch uitvoerbaar is? De bruidsschat vormt straks het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De bruidsschat bestaat verder uit de geldende bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de gemeentelijke verordeningen. Dit tijdelijke deel vormt straks het deel dat van rechtswege overgaat per inwerkingsdatum van de Omgevingswet. Zoals u zult begrijpen is dit straks een kluwen van regels waar gemeenten straks mee opgescheept zitten.

Er is wel wat aan te doen! Volg niet klakkeloos het pad dat de VNG voorschrijft maar denk als organisatie zelf na welke regels u bruikbaar vindt. Welke geldende regels uit de verordeningen binnen de gemeente vallen volgens u onder de fysieke leefomgeving? Welke basisregels wilt u voor het casco van het omgevingsplan? U moet daar nu mee aan de slag!

Geen tijd? Schakel ons in voor het snoeien en selecteren van regels van gemeentelijke verordeningen, geldende bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de Bruidsschat van het rijk. Verder maken we voor de gemeente een basishandboek met regels voor het omgevingsplan. We werken volgens een eigen aanpak en ontlasten uw organisatie

Meer weten? Neem contact op!