Tips? Envelop icoon

Ontvang tips over echte ervaringen uit de praktijk van het omgevingsplan!

Envelop icoon

Cursus

Doe mee met het 4 maanden Programma ‘In 6 stappen naar een nieuw omgevingsplan!’ Lees meer op https://omgevingsplantool.nl/

– krijg zelf regie over inhoud en structuur van het nieuwe omgevingsplan
– elke 2 weken praktijksessies
– 24/7 toegang tot ons platform startomgevingsplan.nl

Wat levert het op?
– een casco-omgevingsplan-op-maat voor gemeente
– inzicht en kennis van het nieuwe omgevingsplan
– zelf het omgevingsplan kunnen wijzigen in software

Start: januari 2024

De regie terug naar de gemeente in 6 stappen!

Praktijktips:

Neem niet klakkeloos het VNG-casco over

Nogal wat gemeenten starten met het casco van de VNG. Wij bevelen dit casco niet aan. Niet om er negatief over te oordelen, integendeel. Inspiratie is altijd welkom. Maar zoals de VNG zelf ook aangeeft is het gemaakt ter inspiratie en uitdrukkelijk niet als blauwdruk bedoeld. Neem het dus niet zo maar over! Maak zelf keuzes.

Eerst de juridische basis, dan de techniek

Bij het ontwerpen van een casco is het belangrijk om je te realiseren dat een omgevingsplan in de basis een juridisch instrument is. Gebaseerd op de Omgevingswet. De gemeente moet ermee kunnen werken en de burger kan er rechten aan ontlenen. Het omgevingsplan moet namelijk ook voldoen aan het rechtszekerheidsbeginsel. Ook dienen voorschriften van het omgevingsplan voldoende concreet te zijn. Doelen stellen zonder er concrete regels aan te hangen is voor de praktijk waardeloos. Verder moet de gemeente de regels kunnen handhaven.

Vage regels met veel open termen zijn in de praktijk niet te gebruiken. Denk aan handhaving en beroepszaken. Als de juridische basis en samenhang goed zijn, kan de vertaling naar de digitalisering plaatsvinden. En niet andersom.

Denk aan de praktijk

Belangrijk te beseffen is dat de opgestelde documenten, zoals TPOD’s, opgesteld zijn met een ICT-bril (techniek) en niet vanuit de juridische werkelijkheid zijn bekeken. Die vertaalslag is ingewikkeld en niet zwart/wit. Dat is de dagelijkse praktijk ook niet, die is ook weerbarstig.

Het casco-omgevingsplan-op-maat bevat alle gemaakte keuzes en is een basisset regels waar de gemeente mee kan beginnen als de Omgevingswet in werking treedt. Dit omgevingsplan kan verder uitgebouwd worden, het is toekomstproof. Het op maat gemaakte casco-omgevingsplan zetten we voor de gemeente in de gemeentelijke software. Vanaf 1 januari 2024 kan de gemeente het tijdelijke omgevingsplan wijzigen met nieuwe regels!

© 2024 OmgevingsplanOnline B.V. ©