Geur omgevingsplan to-do-lijstje

Geur hoeven wij niet te regelen in het nieuwe omgevingsplan, want wij hebben geen intensieve veehouderijen in de gemeente‘. Of ‘Wij hebben geen geurverordening’.

Veel mensen denken bij geur aan agrarische geur of stank in het buitengebied. Was het maar zo simpel!

Elke gemeente moet in het nieuwe omgevingsplan iets regelen over geur. Er dient volgens de instructieregels van het Bkl sprake te zijn van een ‘aanvaardbaar geurniveau‘.

Welke bronnen van geur komen we zoal tegen in een gemeente?

 • geur door houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf met geuremissiefactor
 • geur door houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf zonder geuremissiefactor
 • geur door andere agrarische activiteiten
 • geur door zuiveringtechnische werken
 • geur door houden van paarden en pony’s
 • geur door houtstook of BBQ
 • geur door bereiding van voedsel (horeca)
 • geur door industrie
 • geur door parkeergarages
 • etc.

Wat als we geen regels – behalve de verplichte uit het Bkl – opnemen in het nieuwe omgevingsplan?

Neemt de gemeente geen specifieke regels op in het nieuwe omgevingsplan over deze geurbronnen, dan dient het gemeentebestuur zelf in te vullen wat een ‘aanvaardbaar geurniveau‘ is bij een specifiek geval, zoals bij een handhavingszaak. Ga er maar aan staan! Wat doe je in zo’n geval? Bijvoorbeeld bij klachten over houtstook in een woonbuurt? Of vanwege het houden van paarden en pony’s in een woonwijk?

Het is belangrijk om hier alvast over na te denken. Leg het in de week. Doe dat met behulp van de omgevingsdienst.

To-do-lijstje-geur

 • gemeenteraad moet in bepaalde gevallen een ‘bebouwingscontour geur’ vastleggen, in plaats van bebouwde kom. Zie artikel 5.97 Bkl. Geldt er binnen de gemeente een geurverordening? Zo ja, zijn deze gebieden nog actueel? Bepaal alvast de geometrische begrenzing.
 • wat wil de gemeente regelen over houtstook of BBQ in een woonwijk? Zo niet, realiseer je dan dat deze geur ‘aanvaardbaar’ moet zijn in het nieuwe omgevingsplan.
 • wil de gemeente afstanden opnemen voor pony’s en paarden?
 • wil de gemeente geurgevoelige locaties aanwijzen, zoals campings of sportvelden? Deze mogelijkheid biedt het Bkl.
 • wil de gemeente meer geurgevoelige gebouwen aanwijzen dan die uit het Bkl?
 • zijn er verschillen in gebieden in de gemeente voor wat betreft geurbelasting? Zo ja, welke gebieden en wil de gemeente hier regels voor opnemen?

Denk alvast na over deze praktische punten en overleg met je collega’s. Schrijf ze op en leg deze voor aan de omgevingsdienst. Realiseer je dat het nieuwe omgevingsplan begint met babysteps.

Wil je ook graag op een praktische manier met het nieuwe omgevingsplan aan de slag? Heb je geen tijd om 100-den pagina’s wetteksten of theoretische toelichtingen door te nemen? Ben je bereid om veel te leren?

Meld je dan aan voor het praktische ‘Programma in 6 stappen naar een nieuw omgevingsplan‘. Lees meer.

Wat het oplevert?

 • Een op maat gemaakt casco-omgevingsplan voor de gemeente waarmee je op 1 januari 2024 het tijdelijke omgevingsplan kunt wijzigen met nieuwe regels in de gemeentelijke software.
 • Praktische kennis over de opbouw en inhoud van het nieuwe omgevingsplan.
 • Minder afhankelijkheid van stedenbouwkundige bureaus, de gemeente krijgt de regie terug.

Meer weten? Plan een belafspraak in. We vertellen je graag meer.