Ook bij beroepszaken bij omgevingsplannen zal de belanghebbende-jurisprudentie een rol blijven spelen. Tegen plannen van zonneparken is vaak veel weerstand. De Raad van State heeft onlangs weer een uitspraak gedaan over belanghebbenden bij plannen van zonneparken.

Het ging in deze zaak over een bestemmingsplan dat een grote zonneweide mogelijk maakt. De omgevingsvergunning is verleend voor de duur van 25 jaar. Appellant brengt onder meer naar voren dat het plan leidt tot een aantasting van het cultuurlandschap.

De Afdeling overweegt het volgende: “Appellant woont op een afstand van 900 meter van het plangebied. Gezien deze afstand van de woning tot het plangebied is het niet aannemelijk dat de effecten van het voorziene zonnepark voor de cultuurhistorische waarden ter plaatse effect zullen hebben op de woon- en leefomgeving van appellant. Dit betekent dat de normen waarop appellant zich beroept, niet strekken tot bescherming van zijn belangen.” Lees meer in r.o. 5.1 van uitspraak ABRS 10 augustus 2022, no. 202106433/1/R2.


Op 1 januari 2023 moet elke gemeente het tijdelijk omgevingsplan kunnen wijzigen. De OmgevingsplanTool is de kortste weg naar een nieuw omgevingsplan!

Bel voor meer informatie 010 – 307 2273.