Geluid in omgevingsplan en koudwatervrees bij gemeenten!

Geluid? Daar hebben we de omgevingsdienst voor. ‘Daar hoeven wij als RO-ers niet over na te denken‘. ‘Daar doen wij niets mee‘. ‘Oh, dat is pas bij het nieuwe omgevingsplan, voorlopig gaan we alleen BOPA’s doen‘.

Heerlijk hoe je moeilijke onderwerpen kunt uitstellen of kunt afschuiven op de omgevingsdienst. Allemaal koudwatervrees! Heel menselijk, ik had er in het begin zelf ook last van :-).

Voor RO-ers, zoals beleidsmedewerkers, omgevingsjuristen en planologen, is het wel degelijk belangrijk te weten wat het nieuwe omgevingsplan moet regelen over geluid. Ja, de modellen en technische berekeningen laten we aan de omgevingsdienst over. Hoe het in hoofdlijnen juridisch doorwerkt is voor jou als RO-medewerker bij een gemeente heel belangrijk.

Yin en Yang van geluid in het nieuwe omgevingsplan

  • in een omgevingsplan wordt ‘rekening gehouden met’ geluid door activiteiten op geluidgevoelige gebouwen
  • het omgevingsplan ‘voorziet erin dat’ geluid door een activiteit op geluidgevoelige gebouwen ‘aanvaardbaar’ is.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente ook niet-wettelijk geregeld geluid in de belangenafweging van besluiten moet betrekken. Denk aan de verplichting bij de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ uit artikel 4.2 Ow. Weet jij wat er dan wordt bedoeld?

Voordat je afhaakt… lees nog even verder

Die ‘evenwichtige toedeling’ werkt 2 kanten op.

Bij het:

  • mogelijk maken van geluidbelastende activiteiten bij geluidgevoelige gebouwen, én
  • toelaten van geluidgevoelige gebouwen bij geluidbelastende activiteiten.

Zie artikel 5.55 Bkl. Ja, en dan?

Doe mee met ons Programma ‘In 6 stappen naar een nieuw omgevingsplan‘!

Eén van de deelnemers is de gemeente Woerden. Daar hebben we een sessie geluid mee gedaan. Dat was de 5e sessie. De bijeenkomsten duren maximaal 2 uur, dus behapbaar naast je regulier werk. En elke 14 dagen een ander onderwerp:

  • ODRU aan tafel: de omgevingsdienst licht de technische onderdelen toe en geef aan wat zij adviseren
  • leren van elkaar: RO-ers, vergunningverleners en techneuten samen aan tafel
  • voorlopige conclusies van artikelen uit de Bruidsschat over geluid die meegaan naar het nieuwe omgevingsplan
  • wekelijks en zichtbare opbouw van het casco-omgevingsplan in de gemeentelijke software

Meer weten? Plan een belafspraak in of mail naar contact@omgevingsplanonline.nl. We vertellen je heel graag meer!

geluid in omgevingsplan