Beleidsneutraal omgevingsplan? Bij veel gemeenten wordt hierover gesproken. Het klink veilig en vertrouwd, niet te veel werk.

Wat versta je onder beleidsneutraal? Een nieuw omgevingsplan zonder nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe bouwlocaties?

Of bedoel je eigenlijk een bestaand bestemmingsplan min of meer ‘neutraal’ omzetten naar een nieuw omgevingsplan?

Het is belangrijk om die vraag te stellen. Wij hebben gemerkt dat iedereen er iets anders onder verstaat. In een offertetraject voor een nieuw omgevingsplan kan het veel verwarring veroorzaken.

Om je uit de droom te helpen: een beleidsneutraal nieuw omgevingsplan bestaat niet. Dat is een illusie.

Waarom niet?

 • onder de Ow gaan we uit van activiteiten, het toedelen van functies en werkingsgebieden. Dat is echt iets anders dan bestemmen. Ik dacht ook altijd dat dat onzin was.
 • criterium van een ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ is veel breder dan een ‘goede ruimtelijke ordening’ uit de Wro
 • het sausje milieu wordt uitgegoten over alle ruimtelijke lagen
 • het opstellen van een omgevingsplan vraagt een hele andere manier van denken en handelen dan we gewend zijn. Het ‘bestemmingsplandenken’ loslaten is lastiger dan je denkt!

Vragen aan jullie

 • wat gaan jullie bijvoorbeeld doen met alle wijzigingsbepalingen en -voorwaarden uit de geldende bestemmingsplannen? De wijzigingsbevoegdheid vervalt en is niet opgenomen in de Ow. Vanaf 1 januari 2024 landen ze in het tijdelijke omgevingsplan op grond van artikel 22.32 Bruidsschat.
 • Kunnen die artikelen met wijzigingsvoorwaarden ook naar het nieuwe omgevingsplan?

3 tips over de wijzigingsbepalingen en -voorwaarden uit de geldende bestemmingsplannen

Op grond van de Ow heeft het college van B&W geen bevoegdheid om een wijzigingsplan vast te stellen. Dat was onder de Wro wel het geval. In veel geldende bestemmingsplannen zijn wijzigingsbepalingen met voorwaarden opgenomen. Wat kunnen we doen met die bepalingen voor het nieuwe omgevingsplan? De meeste gemeenten willen immers een ‘beleidsneutraal’ nieuw omgevingsplan.

 1. Inventariseer eerst alle wijzigingsbepalingen en -voorwaarden uit de geldende bestemmingsplannen. Zet ze onder elkaar, en ga vervolgens scannen of er dubbele tussen zitten. Met name in buitengebied plannen zitten veel identieke wijzigingsvoorwaarden. Welke soorten tref je zoal aan? Nou, bijvoorbeeld over vergroten bouwvlak, verplaatsing agrarisch bedrijf, wijziging vorm bouwvlak, etc.
 2. Een mogelijkheid is om in het nieuwe omgevingsplan met een ‘binnenplanse’ omgevingsvergunning mee te werken onder voorwaarden aan nieuwe of andere activiteiten. Veel van die voorwaarden die nu in wijzigingsbepalingen staan, zijn geschikt om op te nemen in een omgevingsvergunning-stelsel in het nieuwe omgevingsplan. Als ze te ‘zwaar’ zijn zou ik het niet doen. Dan zou het ‘buitenplans’ via een ‘Bopa’ kunnen. Wat is een Bopa? Een ‘buitenplanse’ omgevingsplanactiviteit.
 3. In artikel 2.8 Ow is een algemene regeling opgenomen over delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van B&W, van delen van het omgevingsplan. Een aantal gemeenten heeft al delegatiebesluiten genomen en deze mogelijkheid opgenomen. Dit is heel praktisch. Bepaalde activiteiten zou je kunnen wijzigen naar andere activiteiten via deze mogelijkheid. De voorwaarden waaronder zet je in het nieuwe omgevingsplan.

Uiteraard kunnen wijzigingen in het nieuwe omgevingsplan ook partieel worden uitgevoerd. Dat doe je dan via een nieuw omgevingsplan. Dat is alleen minder flexibel dan bovengenoemde mogelijkheden.

Heb je een beter idee? Geef het aan. We horen het graag!

beleidsneutraal omgevingsplan

Volg de module ‘In 6 stappen naar een nieuw omgevingsplan!’

Ben je jurist, planoloog of RO-beleidsmedewerker bij een gemeente? En heb je weinig tijd voor het nieuwe omgevingsplan?

Wil je wel graag op de hoogte zijn zonder 1000-den pagina’s door te worstelen?

Volg dan deze module!

 • leer een omgevingsplan te maken in 6 praktische stappen
 • krijg zelf de regie over inhoud en structuur van het nieuwe omgevingsplan
 • geheel toegepast op de gemeentelijke praktijk
 • elke 2 weken 2 uren inspirerende sessies in het gemeentehuis, gedurende 4 maanden
 • inclusief lesmateriaal en hulp van een ervaren omgevingsjurist of planoloog

Wat het oplevert

 • een modulair casco-omgevingsplan-op-maat in de gemeentelijke software
 • praktische kennis over opbouw en inhoud van het nieuwe omgevingsplan
 • op 1 januari 2024 zelf het omgevingsplan kunnen wijzigen met nieuwe regels
 • 24/7 toegang tot het platform startomgevingsplan.nl waar je in eigen tempo, en buiten de sessies om. kunt bijleren

Vanaf 15 juli 2023 start de 2e groep gemeenten. Doe mee!

Meer weten? Bel Sandra Luijendijk op 010 – 307 2273 of maak eerst een belafspraak. We vertellen je graag meer! Je hoort dan ook of het iets voor jou is.