Omgevingsplan zit vol geheimen. Ken jij ze?

Het nieuwe omgevingsplan is voor ons allemaal een mysterie. Aan de buitenkant ziet het er betrouwbaar uit. Tenminste dat gelooft bijna iedereen. We gaan er maar vanuit dat ‘alles’ erin zit. Maar weet jij wat erin zit? Welke lagen er allemaal in zitten? Welke thema’s? Hoe het met elkaar is verbonden?

Lagen en thema’s in het omgevingsplan

Om er achter te komen wat een omgevingsplan eigenlijk is, is het handig om eerst wat stappen achteruit te zetten en even naar het grote plaatje te kijken. Wat is het eigenlijk? Waarin verschilt het van het bestemmingsplan. Laten we de digitale verschillen even buiten beschouwing laten.

We zouden het bijna vergeten, maar het omgevingsplan is allereerst een juridisch instrument op grond van de Omgevingswet (Ow). De Ow geeft aan dat de raad een omgevingsplan vaststelt voor de gehele gemeente (vrij vertaald). Het regelt:

  • het gebruik van gronden
  • wat er gebouwd mag worden
  • welke milieubelasting wordt toegestaan en varianten daarop
  • activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Of het nu bestemmen heet of toedelen van functies maakt in feite niet veel uit. Feitelijk verandert dat niet voor de praktijk. Wat belangrijk is dat jij als RO-medewerker bij een gemeente, kunt uitleggen wat erin zit en wat is toegestaan. Belangrijk is ook dat je de structuur snapt en de opbouw. De inwoner of ondernemer heeft nog steeds dezelfde vragen: wat mag ik daar bouwen? Mag ik daar een bedrijf beginnen?

Als je niet weet wat erin zit, kun je dit niet uitleggen. Dan ben je, net zoals de eindgebruiker straks, alleen aan het doorklikken op linkjes. Je ziet korte staccato zinnen in beeld. Het totaalbeeld heb je niet in zicht.

Een nieuw omgevingsplan bevat zoals gezegd veel lagen en thema’s. Die onderdelen komen uit artikel 1.2 Ow, gemeentelijke verordeningen, bestemmingsplannen, instructieregels Bkl, instructieregels provincie en de Bruidsschat. Deze zie je met het blote oog niet. Ze zijn wel erg belangrijk.

Wil je meer grip op het omgevingsplan krijgen? Doe dan mee met de 4 praktijksessies Het omgevingsplan platgeslagen!‘ Je kunt er hier meer over lezen.

omgevingsplan