Omgevingsplan wijzigen? Vergeet dit niet

De oefensessies die we wekelijks geven bij gemeente leveren zoveel waardevolle informatie op! Voor beide kanten. Allerlei inzichten die je niet uit een handreiking of webinar haalt. Of waar je anders overheen zou lezen.

No. 14 van de geupdate Minimale actie-lijst van de VNG heet ‘Kunnen wijzigen omgevingsplan‘. Als je de tekst leest op het VNG-lijstje denk je al snel: het zal wel, klinkt logisch. Maar wat houdt het nu écht in voor je werk? Wat verandert er per 1 januari 2024 voor jou?

Wijzigen omgevingsplan
Een nieuwe aanvraag voor locatie X wordt vanaf 1 januari 2024 getoetst aan het tijdelijk deel van het nieuwe omgevingsplan. Oftewel het omgevingsplan van rechtswege. Maar welke soorten regels zitten hier nu in?

  • ruimtelijke regels (bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen, voorbereidingsbesluiten, etc.)
  • milieuregels, veel Bouwbesluit-regels, aanvraagvereisten (omgevingsplan van Rijkswege, oftewel de Bruidsschat)
  • geurverordening en sommige regels uit de erfgoedverordening

Als de aanvraag in strijd is met het tijdelijk deel, moeten er voor die betreffende locatie bij de wijziging van het omgevingsplan nieuwe regels opgesteld worden. Die regels moeten voldoen aan de nieuwe eisen uit de Ow (STOP-standaarden). Niet alles kan opgelost worden met een Bopa! Dat denken veel gemeenten helaas wel. Daarom is het zo belangrijk te kijken naar de soort regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Weet jij waar je met een Bopa van afwijkt?

Een nieuw omgevingsplan maken doe je heel praktisch via de software. Afhankelijk van de aanbieder van de software druk je op de knop Nieuwe Procedure en vul je de velden in. Je kunt de regels uit het casco-omgevingsplan kopiëren uit de software in het nieuwe Wijzigingsbesluit.

Uiteraard moet de gemeente dan al wel nieuwe regels in de software hebben gezet, zoals in elk geval een casco. Daarom is het zo belangrijk om nu na te denken over het casco-omgevingsplan voor de lange termijn. Welke structuur kiezen jullie? Begrijp je wat erin staat? De gemeente moet straks met één structuur werken, de gemeente heeft immers vanaf 1 januari 2024 één omgevingsplan.

Reminder: juridisch intrekken gedeelte tijdelijk omgevingsplan
Denk je er ook aan om de ‘oude’ regels uit het tijdelijk deel te schrappen bij de vaststelling van een nieuw omgevingsplan voor die locatie? De raad moet deze oude regels intrekken. Dit moet dus in het raadsbesluit bij het vaststellen van het nieuwe omgevingsplan voor die locatie worden meegenomen. Het ‘oude’ deel, inclusief de verbeelding, moet eruit. Het is namelijk de bedoeling dat het tijdelijk deel steeds kleiner wordt en het nieuwe deel steeds uitgebreider.

omgevingsplan wijzigen