App fysieke leefomgeving (FyLo) op 22 juni 2023 tijdens GeoBuzz gepresenteerd.

De oplossing voor snellere onderzoeksfase voor complexe bouwplannen

Eindelijk was het zover! De geboorte van FyLo is een feit. Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente moet vanaf die datum bouwplannen en plannen voor transformatie toetsen aan het criterium van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dat is voor elke gemeente heel complex. Ga er maar aan staan! Toetsen aan de onderdelen flora en fauna, geur, trillingen, kabels en leidingen, natuur, geluid, luchtkwaliteit, verkeer, gezondheid, archeologie, milieuzonering, enzovoorts. Er zijn heel veel aspecten waar de gemeente rekening mee moet houden.

Door een tekort aan kennis en menskracht bij de gemeente is dat niet te doen. De uitgebreide onderzoeksplicht bij plannen is een taai proces, zowel voor gemeente, omgevingsdienst als voor de ontwikkelaar. Zeg maar rustig, een vervelend proces. De onderzoeken gaan van initiatiefnemer, naar gemeente, naar omgevingsdienst en weer terug. Dit kan zo 6 tot 9 maanden duren.

Hoe kan de onderzoeksfase beter en sneller? Door FyLo:

 • snel hulpmiddel voor gemeente, omgevingsdienst, projectontwikkelaar en adviesbureau
 • checkt snel of plan voldoet aan het criterium ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’
 • alle onderdelen uit de Omgevingswet snel in beeld
 • snel zien of een bouwplan kans van slagen heeft
 • bij strijdigheid plan: scenario’s in beeld zien hoe op te lossen
 • juridische onderbouwing
 • koppeling met jurisprudentie
 • gelijktijdig overleggen over plan met omgevingsdienst, gemeente en initiatiefnemer door gezamenlijk in te loggen
 • vanaf september 2023 verkrijgbaar, een demo zien? Maak een belafspraak! We vertellen je graag meer.

  Bekijk deze video van 1 minuut.