Zoals verwacht wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom uitgesteld: van 1 januari 2022, nu op 1 juli 2022. Dit keer met een half jaar. Ik verwacht dat de inwerkingtreding daarna nog wel een keer wordt uitgesteld met 6 maanden. Het ‘ICT-gedeelte’ is nog lang niet gereed, al wordt de indruk gewerkt dat het ‘bijna klaar is’ en dat ‘gemeenten meer tijd nodig hebben’. Meer tijd is altijd welkom, maar het ideale moment bestaat niet: men is nooit op tijd klaar.

Nu er meer tijd is, is het belangrijk om uw organisatie goed voor te bereiden voor de Omgevingswet. Welke regels uit de geldende gemeentelijke verordeningen zijn nodig om het in het Omgevingsplan op te nemen? Welke regels werken in de praktijk en welke niet? Durf te snoeien!