Dé Pavlov-reactie van elke ambtenaar als het moeilijk wordt: dit gaan we uitbesteden. De ruimtelijke inrichting in Nederland is vrijwel geheel uitbesteed aan stedenbouwkundige bureaus en andere adviesbureaus. Door de bezuinigingen van de afgelopen 10 jaren is er veel inhoudelijke kennis bij afdelingen Ruimte van gemeenten verloren gegaan. En dat is jammer.

Bij de opgaven die er nu liggen, zoals energietransitie, klimaatverandering, landbouw, Omgevingswet en de hierbij benodigde wijzigingen in de ruimtelijke ordening is dit onverantwoord. De regie moet terug naar de gemeente! Wat is hier voor nodig?

Allereerst moeten RO-ambtenaren meer inhoudelijk werk zelf gaan doen. Zelf nadenken in plaats van alles uitbesteden aan externe partijen. Bij het stellen van grenzen aan marktpartijen is het nodig inhoudelijke kennis te hebben van je vakgebied. Alleen een toetsende rol is echt onvoldoende. Veel RO-ambtenaren zijn verworden tot doorgeefluik: het adviesbureau stuurt stukken door en de ambtenaar stuurt het weer door en laat het toetsen door Omgevingsdienst of andere collega’s. Het adviesbureau krijgt vaak bakken met kritiek over zich heen: dit is niet goed en dat ook niet. De stukken moeten weer aangepast worden. Zeg nou zelf, dit is toch niet leuk? Ook gaat er veel tijd verloren door het heen en weer mailen van stukken en het aanpassen ervan. Het is een grote ergernis in het werkveld.

Als de gemeente weer meer zelf gaat doen, hoeft er minder uitbesteed te worden. Dat is gewoon gezond. Door zelf meer beleid te maken en onderzoeken doe je veel kennis op. Ook kom je erachter dat dit niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Je werk wordt weer een stuk interessanter. Meedoen in plaats van aan de kant staan en kritiek leveren op anderen. Het aansturen van bureaus is toch ook niet leuk?

Moet de gemeente alles zelf doen? Natuurlijk niet. Dat kan ook niet, er is ook regulier werk te doen. Maar een beter evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen is gewoon gezond. De Omgevingswet biedt aan gemeenten dé kans om weer wat regie terug te pakken. Met ons modulaire casco-omgevingsplan op maat maakt de gemeente een mooi begin! Lees maar of het iets voor je is. Vragen? Neem contact op.

gemeente