Noodzaak agrarische bedrijfswoning steeds lastiger aan te tonen. Als boer is het prettig om dichtbij het bedrijf te wonen. Dat geldt vooral voor veeteelt. Dit wordt vaak niet begrepen door mensen van buiten de agrarische sector. Je kunt toch ook via camera’s op afstand de boel in de gaten houden? De boer kan toch prima in het dorp wonen? Besef dat boer zijn ook een ‘way of life’ is. Het lijkt ook de bedoeling om het platteland leefbaar te houden of willen we alleen schuren op het platteland?

Naar verwachting zal dit ook in het omgevingsplan zo zijn. Aangeraden wordt om zo min mogelijk begrippen op te nemen in het omgevingsplan. In het begin zullen de meeste gemeenten de begrippen overnemen uit de geldende bestemmingsplannen en dat is heel begrijpelijk. In veel bestemmingsplannen is de volgende definitie opgenomen van het begrip ‘agrarische bedrijfswoning‘: “een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor het huishouden van een persoon, van wie huisvesting daar gelet op de bestemming of het gebouw daar noodzakelijk is.”

Begrippen omgevingsplan kritisch doornemen – Deze definitie is door rechtspraak tot stand gekomen en mag best kritisch bekeken worden voor het nieuwe deel van het omgevingsplan. Voldoet het nog? Het gaat hier vooral om de noodzaak voor de agrarische bedrijfswoning. Uit de rechtspraak komt over het algemeen het volgende naar voren om de noodzaak aan te kunnen tonen:

  • hoeveel aandacht vragen de bedrijfsprocessen ter plaatse op?
  • speelt het bedrijfsproces zich geheel op de locatie af?
  • moet de agrariër hier altijd bij zijn of moet hij toezicht houden?
  • is er sprake van veeteelt?

Een recente uitspraak over dit onderwerp van de Raad van State is van 27 oktober 2021. Naar verwachting treedt er geen wijziging op in de jurisprudentie over dit onderwerp in de Omgevingswet.

Met een start-omgevingsplan is de gemeente goed voorbereid op de Omgevingswet! Elke gemeente moet op 1 januari 2023 het omgevingsplan kunnen wijzigen. Dat kan soepel en snel met een start-omgevingsplan. Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie.