Ook zo’n hekel aan juridisch geneuzel?

Als omgevingsjurist zeg ik volmondig JA! Heel irritant, juristen die zich verschuilen achter regels en die geen vertaling kunnen maken naar de bouw- of RO-praktijk. Tja, ik ben zelf ook ooit zo begonnen.

Hoewel juridische haarkloverij erg vervelend is, dreigt het met het omgevingsplan de andere kant op te gaan. Er is nauwelijks aandacht voor de juridische kant van het omgevingsplan. Zoals ik eerder heb aangegeven zien wij de Omgevingswet als een groot ICT-project van het Rijk. De nadruk ligt vooral op aansluiting op het DSO-LV en op Toepasbare regels. Er zijn zelfs gemeenten die het omgevingsplan ontwerpen vanuit de Toepasbare regels. Het gemak voor de gebruiker – lees: de burger – staat immers centraal. Dus zoveel mogelijk Jip-en-Janneke-taal.

Wat op de loer ligt is dat de juridische samenhang in het omgevingsplan verdwijnt. En dat is wel zorgelijk. Het is namelijk niet goed voor de gemeentelijke praktijk. Een omgevingsplan is in essentie een juridisch instrument op grond van de Omgevingswet. De basale vragen die vanuit de praktijk komen, zoals ‘Mag ik daar bouwen?’ of ‘Kan dat pand gebruikt worden voor mijn winkel?’ blijven bestaan, ondanks alle digitalisering. Ook voor de handhavers buiten is duidelijkheid in regels van belang. Te veel open termen in voorschriften – beredeneerd vanuit de doelen van de Omgevingswet – kunnen leiden tot veel onduidelijkheid.

Voor de gemeente adviseren wij een extra stap in te bouwen: een juridisch handboek omgevingsplan.

Nog meer werk? Nee, het levert juist veel op. In ons stappenplan voor het casco-omgevingsplan-op-maat bestaat STAP 5 uit een juridisch casco-omgevingsplan. In dit gedeelte is de juridische motorkap beschreven van het omgevingsplan. Hier zie je waarom bepaalde activiteiten gekoppeld zijn aan functies en gronden. Compleet met toelichting en verwijzingen naar wettelijke bronnen. Een goed juridisch basiscasco is de kapstok voor het digitale casco-omgevingsplan. Het juridische handboek omgevingsplan is een achtergrond document voor RO-medewerkers van de gemeente.

Aandacht voor rechtszekerheidsbeginsel – Eén van de belangrijkste basisbeginselen uit het recht is het rechtszekerheidsbeginsel. Een omgevingsplan is ook een normerend instrument dat voor eenieder rechten en plichten in het leven roept. Verder moet een burger ook kunnen vertrouwen op bepaalde rechten, zoals het overgangsrecht. Deze uitgangspunten veranderen niet onder de Omgevingswet. ‘Juridisch geneuzel’ blijft dus ook belangrijk onder de Omgevingswet!


 

Volg het Programma ‘Binnen 4 maanden een casco-omgevingsplan op maat!’

Vanaf 1 januari 2024 moet elke gemeente het tijdelijke omgevingsplan kunnen wijzigen met nieuwe regels. Dat is een wettelijke eis. Met een modulair casco-omgevingsplan heeft de gemeente een mooie basis in 4 maanden. Ideaal voor RO-medewerkers van gemeenten! Je doet zelf ook kennis op en hebt zo meer tijd om te oefenen:

  • een modulair casco-omgevingsplan-op-maat geleverd in de gemeentelijke software
  • integratie van instructie- en milieuregels uit Bkl en provinciale verordening
  • modulaire opbouw
  • integratie van geselecteerde regels uit bestemmingsplannen, Bruidsschat en gemeentelijke verordeningen
  • bespaart de gemeente veel tijd
  • inclusief 4 maanden ondersteuning door omgevingsjurist of planoloog
  • vaste prijs (onder aanbestedingsbedrag)

Meer weten? Bel 06-520 22827 (Marian Harberink) of plan een belafspraak in. We vertellen je graag meer!

juridisch geneuzel