Zo sla je evenementen plat voor het omgevingsplan!

Het kader ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ uit de Omgevingswet geldt ook voor evenementen. Van gemeenten wordt verwacht dat ze bij het toedelen van functies in het omgevingsplan nadenken over de impact dat een activiteit of functie kan veroorzaken en de gevolgen daarvan voor de andere activiteiten of functies binnen de gemeente. Het is handig om eerst een praktisch overzicht te maken. Dit is nodig om het onderwerp plat te slaan en werkbaar te maken. Begin eerst met de hoofdlijnen en dan pas met details. Het overzicht hoeft nog niet compleet te zijn. Hang dus niet de perfectionist uit! Detaillering volgt later. Het is belangrijk om eerst overzicht te krijgen.

Wat is een evenement? In regelgeving worden ‘evenement’ en ‘festiviteit’ vaak door elkaar gebruikt. Artikel 2:24 APV zegt over het begrip ‘evenement’: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak“. In dit artikel worden ook uitzonderingen genoemd. Verder voorbeelden van evenementen.

Welke aspecten uit de fysieke leefomgeving spelen een rol bij evenementen?

 • geluid: (onversterkte) muziek, stemgeluid, carillons, kerkklokken, muziekbands, bastonen, etc.
 • parkeren, wegafzettingen
 • afval
 • grote groepen mensen
 • frequentie evenement
 • locatie

Verordeningen

 • begrippen (artikelen 2:24 en 4:1 APV)
 • vergunningverlening evenementen en weigeringsgronden (artikelen 2:25 en 1:8 APV)
 • aanwijzing van collectieve festiviteiten en kennisgeving van incidentele festiviteiten (artikelen 4:2 en 4:3 APV)
 • overige geluidhinder (artikel 4:6 APV)

Let op: sommige artikelen uit de APV hebben als doelstelling handhaving van de openbare orde. Dit aspect hoort niet thuis in een omgevingsplan. Andere artikelen kunnen meer in het grijze gebied tussen fysieke leefomgeving, gezondheid en openbare orde zitten. Noem de artikelen en selecteer later op details.

Gemeentelijk beleid evenementen

Check of er gemeentelijk beleid is over evenementen. Benoem de hoofdlijnen hiervan.

Bestemmingsplannen

Welke regels zijn opgenomen in de geldende bestemmingen? Zet ze op een rij.

Provinciale regels

In de provinciale omgevingsverordening kan iets staan over stiltegebieden. In dat geval staat er meestal ook een instructieregel bij voor het omgevingsplan over geluid.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Bkl geeft instructieregels over aspecten die een rol kunnen spelen bij evenementen voor het omgevingsplan:

 • artikel 5.3 (kwetsbare locatie bij evenementen > 5000 bezoekers)
 • artikel 5.63 en 5.68 (geluidwaarden)
 • artikel 5.79 (trillingen)

Bruidsschat

Om te bepalen welke regels uit de Bruidsschat nodig zijn voor het nieuwe deel van het omgevingsplan, is het handig om eerst een overzicht te maken van relevante artikelen.

Artikelen uit de Bruidsschat die betrekking hebben op evenementen zijn:

 • artikel 22.41 (toepassingsbereik)
 • artikel 22.73 (geluid festiviteiten)
 • artikel 22.83 t/m 22.89 (trillingen)
 • artikel 22.239 (licht)

En nu? In de volgende stap check je welke artikelen, regels en beleid uit dit overzicht moeten worden overgenomen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. We laten je graag zien hoe!

Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie of vul onderstaand contactformulier in. We nemen spoedig contact met je op.

evenementen