De gemeente Amsterdam heeft een aanvraag om omgevingsvergunning geweigerd voor het plaatsen van een airco-unit aan de buitenkant van een winkelpand. Volgens de aanvrager, een winkel in hoortoestellen, is het plaatsen van de airco-unit buiten noodzakelijk. Een airco binnen veroorzaakt volgens de aanvrager trillingen die de gehoormetingen die plaatsvinden in een geluiddichte ruimte verstoren. De airco buiten zal op voldoende afstand van de woningen worden geplaatst en de unit zal worden overkapt zodat aan de wettelijke geluidsnormen zal worden voldaan. Volgens de gemeente voldoet de aanvraag niet aan het gemeentelijke beleid over airco-units.

De Afdeling overweegt als volgt: “De Afdeling stelt vast (…) dat de voorwaarde uit regel 11 van de beleidsregels (…) niet expliciet benoemt dat het inpandig plaatsen van een airco-unit aantoonbaar niet mogelijk is. De rechtbank heeft echter terecht overwogen dat een aanvrager volgens regel 11 van de beleidsregels ook moet aantonen dat een airco-unit niet inpandig kan worden geplaatst. (…) Naar het oordeel van de Afdeling volgt uit (…) de beleidsregels dat om te kunnen beoordelen of een installatie op een plat dak mag worden gerealiseerd, eerst duidelijk moet zijn dat inpandige plaatsing van een airco-unit niet mogelijk is. Dit houdt volgens de Afdeling in dat volgens regel 11 pas medewerking aan het afwijken van het bestemmingsplan kan worden verleend als de aanvrager aantoont dat de airco-unit niet inpandig kan worden geplaatst. (…) Partij heeft ter zitting verduidelijkt dat momenteel geen hoortesten worden afgenomen in afwachting van de procedure. Hoortesten zijn wel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering (…). Een inpandige airco-unit veroorzaakt (…) trillingen en geluid die een verstorende werking hebben op de hoortesten. Zij wijst op het handboek (…) waarin onder meer een maximaal toegestaan omgevingsgeluid is opgenomen voor een betrouwbare basisaudiometrie. Partij heeft verder toegelicht dat het afnemen van een hoortest normaal gesproken 20 minuten in beslag neemt. Volgens partij kan een inpandige airco-unit tijdens een hoortest weliswaar uitgezet worden maar dan wordt het binnenklimaat gedurende driekwartier verstoord. Lees verder in r.o. 3.4 van uitspraak ABRS 29 december 2021, no. 202102722/1/R1.