Start-omgevingsplan

Start-Omgevingsplan – Aanpak in het kort

omgevingsplan

STAP 1 – VERORDENINGENSCAN

Fase van scannen – Onze aanpak begint met het doornemen van alle geldende gemeentelijke verordeningen. Welke bepalingen vallen onder de noemer ‘een fysieke leefomgeving‘? Van welke bepalingen wordt nooit gebruik gemaakt? Welke zijn praktisch bruikbaar?


STAP 2 – BRUIDSSCHAT THEMA’S

Fase van nadenken en keuzes maken – De bruidsschat is per inwerkingtreding van de Omgevingswet onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan van de gemeente. Naast rijksregelgeving maken ook de bestemmingsplannen hier onderdeel van uit. Voor het nieuwe omgevingsplan is het belangrijk te filteren welke bepalingen uit de Bruidsschat goed bruikbaar zijn en welke niet. Verder moet je rekening houden met de instructieregels voor omgevingsplannen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deze wirwar van regels, voorschriften en thema’s uit wetgeving en de gemeentelijke Omgevingsvisie moeten uiteindelijk terechtkomen in het nieuwe omgevingsplan. Een mooie reis die we samen met de gemeente maken.


STAP 3 – START-OMGEVINGSPLANstart-omgevingsplan

Fase van start-omgevingsplan – Het omgevingsplan is fysiek voor te stellen als een dik pak papier dat vele lagen bevat. Lagen die over elkaar liggen, maar die de gebruiker niet ziet. De gebruiker klikt op het scherm en alleen de benodigde informatie komt tevoorschijn. De achterliggende digitale bibliotheek (DSO) bevat alle informatie. De basisset regels zijn op maat gemaakt voor de gemeente en zijn gebaseerd op STAP 1 en STAP 2. Het op maat gemaakte start-omgevingsplan zetten we voor de gemeente in de gekozen software.


Bel voor meer informatie 010 – 307 2273 of mail naar contact@omgevingsplanonline.nl