Start-omgevingsplan

Wat is een Start-Omgevingsplan?

Een start-omgevingsplan is een juridische basisset van regels voor het gemeentelijke omgevingsplan. Het bestaat uit een juridisch casco gevuld met regels die op maat zijn gemaakt voor de gemeente. Het is een kapstok die naar wens uitgebouwd kan worden. Dit laatste is belangrijk voor de toekomst. Elke keer als de gemeente een nieuw partieel omgevingsplan opstelt kan het een greep doen uit deze basisset. Het is dus als basis erg belangrijk voor de gemeentelijke omgevings- en bouwpraktijk.

Neem niet klakkeloos het VNG-casco over

Nogal wat gemeenten starten met het casco van de VNG. Wij bevelen dit casco niet aan. Niet om er negatief over te oordelen, integendeel. Inspiratie is altijd welkom. Zoals de VNG zelf ook aangeeft is het gemaakt ter inspiratie en uitdrukkelijk niet als blauwdruk bedoeld. Neem het dus niet zo maar over!

Eerst de juridische basis, dan pas de techniek

Bij het ontwerpen van een casco is het belangrijk om je te realiseren dat een omgevingsplan in de basis een juridisch instrument is. Gebaseerd op de Omgevingswet. De gemeente moet ermee kunnen werken en de burger kan er rechten aan ontlenen. Het omgevingsplan moet namelijk ook voldoen aan het rechtszekerheidsbeginsel. Ook moeten voorschriften van het omgevingsplan voldoende concreet zijn. Doelen stellen zonder er concrete regels aan te hangen zijn voor de praktijk waardeloos. Ook moet de gemeente de regels kunnen handhaven.

Vage regels met veel open termen zijn in de praktijk niet te gebruiken. Denk aan handhaving en beroepszaken. Omdat we geen omgevingsplan opstellen voor de b├╝hne nemen wij dat soort regels niet op. Als de juridische basis en samenhang goed zijn, kan de vertaling naar de digitalisering plaatsvinden. En niet andersom.

Belangrijk te beseffen is dat de opgestelde documenten, zoals TPOD’s, opgesteld zijn met een ICT-bril en niet vanuit de juridische werkelijkheid zijn bekeken. Die vertaalslag is ingewikkeld en niet zwart/wit. Dat is de dagelijkse praktijk ook niet.

Het start-omgevingsplan bevat alle gemaakte keuzes en bevat een basisset regels waar de gemeente mee kan beginnen als de Omgevingswet in werking treedt. Dit omgevingsplan kan verder uitgebouwd worden, maar vormt de basis voor het gemeentelijke omgevingsplan. Het op maat gemaakte start-omgevingsplan zetten we voor de gemeente in de gekozen software.


Bel voor meer informatie 010 – 307 2273 of mail naar marian@omgevingsplanonline.nl

%d bloggers liken dit: