Missie

Missie voor sterkere gemeenten

We willen het dagelijkse werk van RO-medewerkers bij gemeenten (beleidsmedewerkers, juristen en planologen van afdelingen Ruimte) gemakkelijker en leuker maken. Ook moet hun inhoudelijke kennis versterkt worden. We willen sterkere gemeenten die de regie voeren in ruimtelijke planvorming. Dat vraagt minder uitbesteding en meer zelf doen als gemeente. Een illusie? Wij denken van niet. We ontwikkelen programma’s en software voor RO-medewerkers van gemeenten om zelfvoorzienend te worden en minder afhankelijk.

Waarom?

Het werkveld van RO-medewerkers is complex. Het speelt zich af in een politiek krachtenveld van vele belangen in de ruimtelijke ordening. Politiek, burgers en bedrijven willen allemaal hun zegje doen en geen nee horen. Verder is de wetgeving vrijwel continue aan verandering onderhevig. Om je daarin als RO-ambtenaar te bevinden en overeind te blijven is lastiger dan men denkt. De combinatie politiek krachtenveld, mondige burgers en steeds veranderende wetgeving is complex.missie

De afgelopen 10 jaar is er een beweging gaande om vrijwel alle werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke planvorming, zoals bestemmingsplannen en visies, uit te besteden aan stedenbouwkundige bureaus en adviesbureaus. Hierdoor is veel kennis bij gemeenten verdwenen. De ruimtelijke planvorming in Nederland ligt vrijwel geheel in handen van adviesbureaus. Het evenwicht is zoek. Bij de grote opgaven die er nu liggen, zoals energietransitie, klimaatverandering en Omgevingswet is dit onverantwoord. De regie moet terug naar gemeenten. Een sterke gemeente is nodig om weerstand te bieden aan te sterke marktwerking en om regie te voeren.

Waarom wij?

We hebben ruime en praktische werkervaring opgedaan op het gebied van ruimtelijke ordening bij tal van gemeenten. Maar ook opdrachten uitgevoerd voor projectontwikkelaars, ondernemers en stedenbouwkundige bureaus. Omdat we zelf ook als RO-medewerker bij verschillende gemeenten hebben gewerkt, maar ook de marktkant hebben ervaren en leren kennen, begrijpen we de complexiteit en weten we ook hoe het anders kan. Eigenwijs? Ja, maar onze missie is nodig voor sterkere gemeenten!

Bel 010 – 307 2273 voor meer informatie.

%d bloggers liken dit: