Landschap

Landschapsarchitectuur

Binnen de brede afweging van ‘een goede fysieke leefomgeving’ valt ook de kwaliteit van het landschap in brede zin. Voor de landschapsarchitect is het van belang om onder meer bij te dragen aan de 21 nationale belangen die zijn gesteld in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waaronder een goede leefomgevingskwaliteit. Zoals iedere landschapsarchitect inmiddels wel weet zijn biodiversiteit, energielandschappen en klimaatveranderingen belangrijkse aspecten bij hedendaagse ontwerpen.

Vervolg komt (19-10-20)