Geluid

Geluid onder de Omgevingswet

In de Omgevingswet zijn diverse regels en instrumenten opgenomen die betrekking kunnen hebben op geluid, zoals het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en de algemene regels voor activiteiten.

De verbeterdoelen die zijn gesteld voor de Omgevingswet in het algemeen, gelden ook voor het aspect geluid. Het tegengaan van onbeheerste groei van geluid is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn het reduceren van hoge geluidbelastingen (sanering) en het bevorderen van bronbeleid belangrijke doelstellingen. Daarnaast is er meer aandacht voor cumulatie.

Het nieuwe stelsel bestaat uit 5 belangrijke ingrediënten:

  • het stoppen van de onbeheerste groei van geluid
  • het reduceren van hoge geluidbelastingen
  • invoering van bronmaatregelen
  • doelmatigheid
  • EU richtlijn omgevingslawaai

Voor industrieterreinen wordt onder de Omgevingswet gewerkt met geluidproductieplafonds. Deze krijgen het karakter van omgevingswaarden en leggen de bovengrens vast voor de geluidproductie van een weg, spoorweg of industrieterrein. Alleen na het doorlopen van een procedure kunnen deze plafonds worden gewijzigd.

Geluid ook digitaal

Voor het opstellen van een akoestisch onderzoek kan men onder de Omgevingswet terecht bij de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De CVGG wordt de voorziening voor de toegang tot  en het aanleveren van geluidgegevens.

Onder bewerking 08-12-2019

 

%d bloggers liken dit: