VNG-casco niet klakkeloos overnemen

Een casco moet zorgen voor een goed basisontwerp voor het omgevingsplan. Het is een belangrijke kapstok voor de verdere uitbouw. Veel gemeenten beginnen met het VNG-casco. Op zich niets mis mee om mee te starten. Realiseer je dat het geen blauwdruk is. De opbouw mag echt anders!

Het belangrijkste bij het maken van een casco is het ‘bestemmingsplan-denken’ los te laten. En dat is voor onze beroepsgroep – juristen en planologen – heel lastig :-). De meesten van ons denken nu eenmaal vanuit gebieden, bestemmingen, regels en juridische samenhang. Bij een casco voor het omgevingsplan moet je denken vanuit de activiteiten. En dat is wennen.

Bestemmingsplan-denken loslaten kost tijd – Neem nu de bestemming ‘Gemengd’. We zijn geneigd dit voort te zetten in ons denken. Maar gemengde activiteiten kun je splitsen in woonactiviteiten, bedrijfsactiviteiten, enzovoorts. Hoe bereik je samenhang en splits je dat vervolgens toch in losse activiteiten voor het casco?

Heen-en-weer-slingeren tussen techniek, juridisch denken en gebieden – Af en toe duizelt het. Of je wilt het bijltje erbij neergooien. Je loopt helemaal vast. Het is heel normaal bij het maken van een casco. Het is belangrijk om regelmatig te overleggen met ICT-ers over je regelontwerp.

Belangrijke praktijktip! Ga regelmatig sparren met ICT-ers van de omgevingsplan-software over het regelontwerp in het casco. Met hun feedback kun je weer verder en pas je het ontwerp aan. En bedenk: fouten maken hoort erbij!

Binnen 4 maanden een casco-omgevingsplan onmogelijk? Vanaf 1 juli 2023 moet elke gemeente het tijdelijke deel van het omgevingsplan kunnen wijzigen met nieuwe regels! Met een start-omgevingsplan maakt de gemeente een flinke stap richting Omgevingswet:VNG-casco

  • een kant-en-klaar casco afgeleverd in software
  • op maat gemaakt voor gemeente
  • bespaart veel tijd en voorkomt dubbelwerk
  • inclusief milieuregels Bkl, provinciale instructieregels en bestemmingsplannen

Bel of mail ons voor meer informatie. We helpen je graag!