Bij brief van 1 november 2021 informeert de minister het werkveld over de stand van zaken. Hierbij een kort overzicht:

  1. Omgevingsvisies van provincies en Rijk moeten er zijn
    10 provincies hebben inmiddels een omgevingsvisie vastgesteld en gepubliceerd.
  2. Omgevingsverordening provincies moet gereed zijn
  3. Rijk, provincies en waterschappen kunnen werken met projectbesluit
  4. Gemeenten kunnen een omgevingsplan wijzigen
    Per 1 juli 2022 hoeft er nog geen omgevingsplan voor de gemeente klaar te zijn. Wel moeten gemeenten nieuwe aanvragen onder de Omgevingswet kunnen afhandelen. Tussen de regels door valt te lezen dat het DSO en de plansoftware hier nog niet voor gereed zijn. Om die reden zijn er alternatieven, zoals het aanleveren van het omgevingsplan in IMRO.
  5. Rijk, gemeenten en provincies en waterschappen kunnen vergunningen afhandelen en meldingen  ontvangen.  Volgens de brief is 79% van alle bevoegd gezagen aangesloten.

Voor meer informatie lees de brief.