Vermindering CO2-emissies…. Er komt steeds meer regie van de rijksoverheid, je zou het ook dwang kunnen noemen of regeldrift. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Persoonlijk hou ik ervan dat de rijksoverheid de grote lijnen uitzet. Zeg maar de lijnen van een voetbalveld waar we binnen moeten blijven. Niet het criminele pad bewandelen, maar binnen die lijnen mogen we het zelf regelen, mogen er fouten gemaakt worden, vallen we, leren we ervan en staan we weer op met een nog beter idee of uitvinding. Dat zorgt voor ondernemerszin, initiatief, maar heeft ook een zelfreinigend vermogen. Als je een verkeerde beslissing neemt, dan zit je zelf op de financiële blaren. Maar je krijgt ook de kans er weer snel bovenop te komen. Van fouten leren we, hoe vervelend die ook zijn. De volgende keer doe je het anders, mits je zelf de consequenties van die fouten hebt ervaren.

We zitten nu in een maatschappij – vooral in de westerse wereld – waar overheden (ook FED en ECB) steeds maar ingrijpen. De  maatschappelijke en financiële systemen zijn momenteel ernstig verstoord. Dit is met name veroorzaakt door de ingrepen tijdens de financiële crisis in 2008 en recentelijk tijdens de Corona-crisis. Lockdowns en de stekker uit de economie trekken hebben de boel ernstig verstoord. Steeds meer mensen raken verslaafd aan financiële hulp, iedereen wil geholpen worden met financiële steun. Grote banken en bedrijven, alles moet overeind blijven. De mondiale schuldenberg is nog nooit zo groot geweest. En niemand wil het verlies nemen of de verantwoording. Wie dat allemaal betalen? Wij, als belastingbetalers. Dat merken we nu in onze portemonnee.

Vermindering CO2-emissies afdwingen – Nu wil onze regering via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) vermindering van CO2-emissies afdwingen. In een brief van 22 juni 2022 laat staatssecretaris Heijnen weten dat klimaatverandering ervoor zorgt dat we direct moeten ingrijpen om het tij te keren. Ja, we denken alles in de hand te hebben. Volgens mij hebben we de afgelopen 100 jaar fossiele brandstoffen gebruikt en die hebben voor veel uitstoot gezorgd. Daar twijfel ik niet aan. Maar waar ik wel aan twijfel is of we direct (en als een kip zonder kop) moeten ingrijpen. Het hysterische ervan en de framing staan me erg tegen. Volgens mij is klimaatverandering een langdurig proces dat niet van vandaag op morgen is ontstaan. Het is heel complex en ook van alle tijden. Moeten we dan maar toekijken? Uiteraard niet, maar het mag best wat langzamer, doordachter, positiever en voor de lange termijn. Graag wat minder hysterisch en minder drammend, de wereld vergaat morgen niet!

Big Brother is watching you – De staatssecretaris wil woon-werk mobiliteit duurzamer maken. Medewerkers moeten minder of anders reizen. Er komt een collectief emissieplafond van 7.497 megaton voor 2024. Dit in combinatie met de verplichting voor werkgevers om jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Het Rijk gaat dit monitoren. Als dat in 2025 nog te groot is, dan treedt de norm voor zakelijke mobiliteit in werking. Die norm is al opgenomen in het ontwerp-Bal.

Het wantrouwen bij de overheid jegens de burgers wordt steeds groter. ‘Monitoren’, ‘aan banden leggen’, ik vind het een verontrustende ontwikkeling. Het monitoren zal ongetwijfeld via apps plaatsvinden. Zo jammer dat INSPIRATIE en HOOP geen onderdeel uitmaken van de strategie van de overheid. Vergezichten laten zien waar mensen ook enthousiast van kunnen worden en uit zichzelf gaan ondernemen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Dat kan al op micro-niveau, in eigen huishouding of je eigen buurt, in kleine stapjes. Het mag ook leuk en stimulerend zijn.

Wordt vervolgd….