Bestaand RO-beleid in een Programma? Hoe dan?

Van een gemeente kregen we de vraag hoe we bestaand RO-beleid, zoals de Nota ruimtelijke ordeningsbeleid in het nieuwe deel van het omgevingsplan kunnen opnemen. Als Programma omgevingsplan?

In het vorige blog hebben we besproken hoe we de bestaande RO-beleidsregels kunnen opnemen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Nu gaan we in op beleid dat geen beleidsregel in de zin van de Awb is. Kan dat beleid als Programma worden opgenomen? Hoe dan?

Volgens de Omgevingswet zijn er 4 soorten Programma’s:

  • Verplicht Programma op grond van wet of Europese richtlijn, zoals Actieplan geluid
  • Verplicht Programma bij dreigende overschrijding omgevingswaarden
  • Vrijwillig Programma, zie artikel 3.4 en 3.5 Omgevingswet
  • Programma met Programmatische aanpak

Mmm, nog erg abstract. Welk Programma is geschikt voor bestaand RO-beleid dat geen beleidsregel is?

Vrijwillig Programma – Als voorbeeld nemen we het bestaande Nota ruimtelijke ordeningsbeleid van een gemeente. Besef dat dit soort beleid zowel beleidsteksten kan bevatten met overwegingen als beleidsregels. Het is dus niet zwart/wit en dat maakt het lastiger dan het op het eerste oog lijkt. Dat hebben we in de praktijk ondervonden! Deze Nota is ervoor bedoeld om aan te geven wat de prioriteiten zijn in een bepaald gebied en er staan normstellingen in. Het is in dit geval niet meer dan richtinggevend.

Belangrijk is om eerst te bekijken of de Nota nog bruikbaar is als beleidsstuk. Zijn de onderwerpen nog actueel? Als er al een omgevingsvisie in de maak is, check dan of de bestaande Nota nog raakvlakken heeft met de ruimtelijke doelen uit de Omgevingsvisie. In de meeste gevallen zal de Nota ruimtelijke ordeningsbeleid aangepast moeten worden.

Integraal zorgt voor mist en uitstel – We hebben geadviseerd om de Nota ‘smal’ te houden en voorlopig te richten op 1 onderdeel. Zorg er voor dat de Nota niet te breed wordt qua onderwerpen. Integraal is het toverwoord onder de Omgevingswet, maar voor de praktijk is het bijna niet te doen. Het is heel veel en het kost tijd. Niet alleen om het te maken, maar ook om het te doorgronden. Integraal kan ook voor mist zorgen en uitstel. Uitstel om de Nota te actualiseren en uitstel in besluitvorming. Begin dus met een klein stapje.

Denk groot, begin met babysteps – Kijk eerst of je de Nota kunt updaten. Wat wordt er in de Omgevingsvisie gezegd over sec het ruimtelijke ordeningsbeleid? Probeer dat eerst te vertalen en de Nota te updaten en te wijzigen. Dat is al heel wat! In de Nota ruimtelijke ordeningsbeleid bijvoorbeeld hebben we eerst de lijst aangepast met daarop genoemd de geldende beleidsdocumenten. Dat kon al opgeschoond worden. Vervolgens hebben we gekeken naar de gebieden in de Nota. Toen bleek dat per gebied de uitgangspunten op grote lijnen nog steeds actueel zijn. Dat was een meevaller!

Besef dat de Omgevingswet met alle bijbehorende werkzaamheden een lange reis is met hindernissen. Er zijn vele manieren om te starten en het pad te bewandelen. Durf uit te proberen en begin met kleine stapjes. Besef ook dat binnen de gemeentelijke organisatie nog niet iedereen zo ver is. Veranderen gaat langzaam en gaat gepaard met weerstand.

In het volgende blog gaan we in op de digitale aspecten van het Vrijwillig Programma.

programma omgevingsplan

Binnen 4 maanden een Start-Omgevingsplan!

Vanaf 1 juli 2023 moet elke gemeente het tijdelijk omgevingsplan kunnen wijzigen! Met een Start-Omgevingsplan maakt elke gemeente een goede start:

  • 90% gereed, 10% vult de gemeente zelf aan
  • bespaart veel tijd 
  • voorkomt onnodig uitzoekwerk
  • op maat gemaakt voor de gemeente

Meer weten? Bel 010 – 307 2273 en vraag naar Marian of Niels. Of mail naar contact@omgevingsplanonline.nl