Geluid van dameshakken op een parketvloer van de bovenburen. Gek werden we ervan. Elk stapje van de buren hoorden we. Het appartement was zo mooi, maar we konden er niet meer van genieten. Nooit verwacht dat zoiets ‘kleins’ zo’n impact kon hebben op je dagelijkse leven. Tip bij de aankoop van een appartement, check eerst of de bovenburen een parketvloer hebben :-).

Hinder van herrie om ons heen ervaren we dagelijks. Iedereen ervaart het anders. Geluid van een motorzaag, draaiorgel, crossmotor, maar ook ruziënde buren kunnen mensen tot wanhoop drijven. Of dagelijkse klanken van een carillon, bewoners gaan soms door tot de Raad van State. In deze zaak van 6 juli 2022 werd het verzoek om handhaving eerder door de gemeente afgewezen omdat het onversterkte muziek betrof.

Hoe kan onversterkte muziek, zoals geluid van een carillon, geregeld worden in het nieuwe omgevingsplan? Voor een vergelijking eerst even kort de situatie in het tijdelijke omgevingsplan.

In tijdelijk omgevingsplan – Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeente in Nederland een tijdelijk omgevingsplan. De Bruidsschat (BS) maakt hier onderdeel van uit. In artikel 22.70 BS is inhoudelijk artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit opgenomen. Hierin staan de gevallen genoemd van stemgeluid en onversterkte muziek die buiten beschouwing blijven bij het beoordelen van geluid afkomstig van inrichtingen. Onder de Bruidsschat gaat het om geluid dat veroorzaakt wordt door milieubelastende activiteiten. Het Rijk adviseert hier aan te sluiten bij de praktijk van het Activiteitenbesluit tot nu toe.

Onversterkte muziek blijft dus ook in het tijdelijke omgevingsplan buiten beschouwing, tenzij het in de APV is geregeld. In de model-APV is dat artikel 4:5 APV. De standaardoverweging van de Raad van State hierover staat in de eerder genoemde uitspraak van 6 juli 2022.

In nieuw omgevingsplan – In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn instructieregels opgenomen over tal van onderwerpen die moeten worden opgenomen in het omgevingsplan. Over de onversterkte variant van muziek zijn voor de gemeente geen instructieregels opgenomen. Mooi zou je zeggen. Maar onversterkte muziek is ook niet uitgezonderd van beoordeling, zoals dat wel het geval is in het Activiteitenbesluit en in de Bruidsschat. In artikel 5.73 Bkl is wel onversterkt stemgeluid uitgezonderd, maar niet onversterkte muziek. Dat betekent dat onversterkte muziek onder de standaardwaarden valt van het Bkl en dus wel moet worden meegenomen in de beoordeling van het geluid door gemeenten.

Voor het nieuwe omgevingsplan zijn de standaard- en grenswaarden voor geluid opgenomen in artikel 5:65 Bkl. De meeste gemeente zullen deze waarden opnemen in het nieuwe omgevingsplan. Deze waarden geven een in juridisch opzicht aanvaardbaar geluidniveau aan. Onversterkte muziek valt onder deze geluidwaarden en moet dus wél mee worden genomen in de beoordeling van geluid van activiteiten.

________________________________________________________________________________________________________________

Op 1 januari 2023 moet elke gemeente het omgevingsplan kunnen wijzigen.

Dat kan soepel met een start-omgevingsplan:

  • op maat gesneden start-omgevingsplan in software
  • volledige integratie van milieuregels
  • toekomstproof: de basis kan verder uitgebouwd worden door de gemeente of een stedenbouwkundig bureau
  • vaste prijs, geen meerwerk
  • lees meer over het start-omgevingsplan

Neem voor meer informatie contact met ons op.