Het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) heeft als centrale vraag: “Hoe moet de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap geborgd worden nu er een grote dynamiek in dat landschap verwacht wordt als gevolg van veranderingen in ruimtelijke functies?”

Nederland staat aan de vooravond van grote transities. De combinatie van ingrijpende ruimtelijke veranderingen en voor terugtredende overheid brengt volgens de raad risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het landschap. De hoofdaanbeveling van de raad is om landschap centraal te stellen bij de ruimtelijke vormgeving van duurzaamheidstransities en de samenleving van deze transities én met de kwaliteit van het landschap te verbinden. De raad adviseert alle partijen om bij ruimtelijke ingrepen:

  • de duurzaamheidstransities te benutten om waardevol landschap te creëren;
  • de betekenis en de waarden van het landschap in een open gesprek met bewoners en gebruikers te verkennen;
  • gebruik te maken van een ontwerpende benadering bij de ruimtelijke vertaling van transitieopgaven.

Lees meer in de brief van 16 april 2018.