Het Nederlandse landschap verandert de komende jaren door de energietransitie. We zijn gewend dat dit in hoofdzaak ondergronds plaatsvindt door middel van buizen en leidingen. Dat is al enige tijd niet meer zo en dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Zonnecollectoren op daken, windturbines in het landschap en dan hebben we het nog niet over nieuwe uitvindingen die ook aanwezig zullen zijn in het landschap. Over de juridische aspecten is niet altijd duidelijkheid. Het ministerie heeft een Informatieblad Duurzaam gebruik daken uitgebracht waarin een poging is gedaan duidelijkheid te brengen.