Instorten tribunedak AZ leidt tot meer regels in Bbl instorten tribunedak

Waarom schieten mensen altijd in een reflex van meer regels als er incidenten gebeuren? Met name politici hebben de neiging om te roepen dat er na een ongeluk regels moeten komen om het ongeluk in de toekomst te voorkomen. Dit verschijnsel heet de Risico-regelreflex. Het overreageren op risico’s aldus het Rijk.

Vooral in de huidige tijd waarin we leven lijkt het alsof toeval, geluk of domme pech niet meer bestaan. We hebben de illusie alles in de hand te hebben en willen alle risico’s in het leven vermijden. De Corona-crisis heeft toch ons laten zien dat dat een illusie is. Virussen houden zich nu eenmaal niet aan een stappenplan.

Roep om deregulering – Aan de ene kant is er vanuit de politiek de roep om deregulering en aan de andere kant de roep om meer regels vanwege incidenten. Het is een vicieuze cirkel. In dit geval wordt er gereageerd op het incident met het dak van het AZ-stadion in Alkmaar van enige jaren terug. Er worden in het voorstel tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) artikelen toegevoegd. In het Bbl wordt de plicht opgenomen een periodieke beoordeling te doen van de constructieve veiligheid van gebouwen. Het gaat hier over concertzalen, stadions, evenementenhallen, etc. Zeg maar de gebouwen waar grote aantallen mensen kunnen verblijven.

Als je het voorstel leest kun je er eigenlijk niet op tegen zijn. Gezien de bewegingen tot deregulering van het Rijk van de afgelopen jaren, om bijvoorbeeld de technische beoordeling van bouwwerken en de verantwoordelijkheid bij marktpartijen neer te leggen, is dit echter een vreemde move. Dit soort gedraai is met name voor de gemeentelijke praktijk heel lastig. De bezetting van afdelingen is al een uitdaging, laat staan voor technici. Wie gaat dit stuk wetgeving controleren?

(instorten tribunedak)