Geen begrippen in omgevingsplan?

Voordat ik hier op in ga, ben ik benieuwd wat je écht dacht toen je hoorde over alweer een uitstel van de Omgevingswet? ‘Alweer?’, ‘Van uitstel komt afstel?’ of ‘Gelukkig, hopelijk gaat het niet door’. Iedereen denkt er anders over. Bij het nieuwe uitstel naar 1 januari 2024 ligt een sceptische of cynische houding op de loer. Niet goed voor je gezondheid.

Om zo’n houding te voorkomen heb ik me afgesloten van het politieke gezwabber, omdat ik zeker weet dat de Omgevingswet er komt. Vroeg of laat. We hebben nu in elk geval meer tijd om met het omgevingsplan te oefenen. En dat is positief!

De Omgevingswet is een ICT-project en geen wetgevingsproject. Veel juristen zullen daar anders over denken. De juristen staan aan de zijkant. Het omgevingsplan wordt gedomineerd door ‘machine-denken’ en dat is wennen voor onze beroepsgroep. We voelen weerstand. Alleen al het denken vanuit activiteiten is zó anders dan we als juristen, planologen en beleidsmedewerkers gewend zijn.

Toen ik voor de eerste keer het TPOD omgevingsplan en IMOW doornam kreeg ik ook hoofdpijn. Zoals ik in het vorige blog aangaf kost het ‘bestemmingsplan-denken’ loslaten tijd. Accepteer dat. Neem nu de begrippen. Ook wij hadden de neiging die 1-op-1 over te nemen uit de geldende bestemmingsplannen. Was fijn om mee te beginnen :-). Gaf houvast. Hebben we allemaal weer geschrapt.

Neem geen begrippen meer op in het omgevingsplan – Helemaal niet meer? Alleen de noodzakelijke. Begin dus niet automatisch met begrippen in artikel 1.1 in het casco. Dat zijn we gewend, maar het hoeft niet. In bestemmingsplannen namen we vaak klakkeloos de begrippen over van de oude bestemmingsplannen. Bekijk na het opstellen van de regels of het nodig is termen uit die regels te definiëren. Zijn ze onduidelijk zonder verklaring van het begrip?

Durf je te vertrouwen op het woordenboek van Van Dale of algemeen spraakgebruik? Het devies van de wetgever is vertrouwen en loslaten. Volgens de wetgever moeten we terughoudend zijn met het opnemen van begrippen in het omgevingsplan. De Raad van State volgt die lijn ook in de rechtspraak, al jaren. Kijk maar naar uitspraak ABRS 24 december 2019, no. 201709204/1/R3, in r.o. 6.2.

Definieer dus alleen het noodzakelijke!

geen begrippen
Binnen 4 maanden een casco-omgevingsplan onmogelijk?
Bel 010 – 307 2273 en vraag naar de mogelijkheden!