Boterzachte provinciale instructieregels vertalen naar omgevingsplan

We hebben inmiddels verschillende omgevingsverordeningen doorgenomen van provincies. In vrijwel elke verordening zit een apart hoofdstuk met instructieregels voor het omgevingsplan.

Wat opvalt is dat er veel verschillen zijn in regels. In sommige artikelen zijn de regels meer dwingend geformuleerd dan in andere. In andere artikelen zijn ze boterzacht. Wat doe je hiermee voor het omgevingsplan?

Er zijn instructieregels die geen direct normstellende elementen bevatten die in acht moeten worden genomen of moeten worden overgenomen in het omgevingsplan. Ze zijn wel belangrijk, maar meer als aandachtspunt voor het omgevingsplan. Er moet wel rekening mee worden gehouden. Hoe dan?

Artikel 7.60 van de omgevingsverordening provincie Zuid-Holland is zo’n geval:

  • artikel 7.60 Wezenlijke kenmerken en waarden Natuurnetwerk Nederland

In het tweede lid staat dat voor een Natura 2000-gebied behoren in ieder geval tot de wezenlijke kenmerken en waarden van dat gebied, de in het aanwijzingsbesluit beschreven kenmerken en waarden.

Is het de bedoeling om die beschreven kenmerken en waarden direct op te nemen in het omgevingsplan als artikel? Zeg het maar. Je kunt dit op verschillende manieren aanvliegen. Dé manier bestaat niet.

Onze oplossing voor boterzachte artikelen. Wij hebben de boterzachte provinciale instructieregels gesorteerd per onderwerp. De meeste onderwerpen omvatten ook gebieden. Dat kan bijvoorbeeld landelijk gebied zijn of Natuurnetwerk Nederland. Die gebieden kun je opnemen in het omgevingsplan als werkingsgebied, zoals in het voorbeeld Natuurnetwerk Nederland.

Aan het werkingsgebied ‘Natuurnetwerk Nederland’ koppel je vervolgens de inhoud van artikel 7.60. Belangrijk is dat de gebruiker straks deze regels in beeld krijgt als ie op het gebied klikt. Die moet er bij een aanvraag rekening mee houden.

De hiervoor genoemde gebieden hebben wij opgenomen in Hoofdstuk 4 van ons op maat gemaakte casco omgevingsplan voor de gemeente Uithoorn. Ter inspiratie kun je het hier downloaden. Met dit StartOmgevingsplan kan de gemeente Uithoorn op 1 juli 2023 het tijdelijk omgevingsplan wijzigen voor nieuwe plannen. Zorg ervoor dat jouw gemeente ook goed voorbereid is.

Wat is jouw oplossing? Bel 010 – 307 2273 of mail naar contact@omgevingsplanonline.nl.

startomgevingsplan