Beleid zonneparken onevenredig belemmerend?

De aanleg van zonneparken is ‘hot’. Beleid over zonneparken is vaak al wat ouder en nieuwe inzichten kunnen bijvoorbeeld leiden tot andere locaties die geschikter zijn. Afwijken is dan de eerste reflex. Dat dat niet zo gemakkelijk gaat – dus afwijken van je eigen beleid – bewijst deze uitspraak van de Raad van State van 17 augustus 2022.

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor een innovatieve onderzoekslocatie met zonnepark voor 25 jaar. De zonnepanelen mogen maximaal 3 meter hoog zijn. Het project is in strijd met het gemeentelijke beleid over zonneparken dat aangeeft dat op deze locatie geen zonnepark is toegestaan. De gemeente stelt zich op het standpunt dat zij gebruik mag maken van de hardheidsclausule in het beleid. Bij bijzondere omstandigheden of bij groot maatschappelijk belang mag de gemeente afwijken van het beleid. Volgens de rechtbank is de afwijking echter onvoldoende onderbouwd.

De Afdeling vindt dat de rechtbank de lat voor de toepassing van de hardheidsclausule te hoog legt. Desondanks overweegt de Afdeling dat de gemeente de gekozen locatie en alternatieve locaties beter in de overweging had moeten betrekken. De Afdeling vindt het besluit van de gemeente dan ook onvoldoende gemotiveerd. Zie verder rechtsoverweging 5.3 van de uitspraak.

Besef dat ook de gemeente min of meer gebonden is aan het eigen beleid. Afwijken mag. Hierbij geldt altijd, hoe groter de afwijking hoe zwaarder de motiveringsplicht.

beleid zonneparken