Belanghebbende omgevingsplan, wie is het? Artikel 16.30 Omgevingswet geeft aan dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van een omgevingsplan. Dat betekent dus dat er gedurende de ontwerpfase zienswijzen kunnen worden ingediend door eenieder. Ook is belangrijk dat jurisprudentie over het belanghebbende begrip en de reikwijdte ervan dus ook van toepassing zijn op het omgevingsplan. belanghebbende omgevingsplan

Een recente uitspraak hierover is van de Raad van State van 6 juli 2022: “De Afdeling stelt vast dat de stichting geen zienswijze heeft ingediend tegen het onwerpbesluit tot vaststelling van het plan. Gelet op artikel 6.13 van de Awb zou het beroep van de stichting dan ook niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Maar de Afdeling heeft haar jurisprudentie over de ontvankelijkheid van beroepen tegen omgevingsrechtelijke besluiten die zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Awb gewijzigd. (…). Aan belanghebbenden wordt in omgevingsrechtelijke zaken niet langer tegengeworpen dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit. (…). Lees meer in rechtsoverweging 4.1 en verder.

Behandel te late zienswijzen – Ook in de ontwerpfase is het belangrijk om als gemeente zienswijze die een dagje later zijn binnengekomen en eigenlijk te laat zijn, gewoon te behandelen. Die tip kreeg ik ooit mee van een rechter bij een cursus toen ik voor een gemeente werkte. Ga er als gemeente niet te strikt mee om. Een gemeente heeft ook als taak de belangen van de bewoners te bekijken. Geef wel aan dat de zienswijze te laat is, maar behandel wel inhoudelijk de bezwaren. Voor mensen in het algemeen is het belangrijk om gezien te worden. Een gemeente heeft andere taken dan een projectontwikkelaar. Een gemeente moet wat breder kijken naar bezwaren van bewoners of ondernemers en niet te juridisch handelen. Ook voor politici is dat meestal belangrijk. Goed om dat als jurist te beseffen!