Omgevingszonering

Omgevingszonering (Milieuzonering nieuwe stijl)

In de dagelijkse praktijk van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwing wordt anno nu (april 2019) bij het mogelijk maken van nieuwe woningen nabij bedrijvigheid, vaak gebruik gemaakt van de richtafstanden in de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).

Hoewel in de VNG-brochure duidelijk staat aangegeven dat het een hulpmiddel is, worden de richtafstanden doorgaans klakkeloos toegepast: er wordt voldaan aan de richtafstanden en dus is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Hou er echter rekening mee dat de lijsten uit de VNG-brochure sterk verouderd zijn. De lijsten worden ook niet meer geactualiseerd. Hoewel de stappenplannen nog prima toepasbaar zijn, zijn de lijsten uit de VNG-brochure sterk verouderd en statisch. De ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten (andere bedrijfsvormen) en vooruitgang in technische toepassingen gaan immers razendsnel.

Inmiddels zijn er een aantal modellen en voorbeelden ontwikkeld, de zgn. staalkaarten. De Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten is gericht op de integratie van het ruimtelijk spoor en het milieuspoor van bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan in stedelijk gebied (op bedrijventerreinen en in gemengd gebied). De term ‘bedrijfsmatige activiteit’ dient ruim te worden uitgelegd. Evenals de VNG-brochure richt deze staalkaart zich op bescherming van gevoelige functies.

Het doel van de Omgevingswet is ‘een goede omgevingskwaliteit’ of ‘een goede fysieke leefomgeving’. Vanwege de nadruk op bedrijfsmatige activiteiten in de genoemde staalkaart, ligt het accent dus op het beschermen van de bedrijvigheid van de ondernemer en het reguleren van bedrijfsmatige activiteiten. Aan de andere kant dient ook de gezondheid te worden beschermd van omwonenden en hun woon- en leefklimaat. Dat zal niet anders zijn dan onder het huidige recht (Wro).

%d bloggers liken dit: